UNDERVISNING

Det är en av grundpelarna i vår skola, som omfattar tre huvudområden ; det praktisk medicinska, det humanistiske och det spirituella. Dessa tre områden är, enligt vår mening, grundläggande för bildandet av en person som vill engagera sig som en Helande. På så vis kommer vi att  kunna uppnå en fullständig och universell utbildning som ger studenterna ett stort antal resurser för att möta sjukdomen.

 

TIAN

TIAN

Neijing skolan huvudskola
RADIO OCH TV

RADIO OCH TV

Vår kommunikationskanal
INSPIRACIÓN FEMENINA

INSPIRACIÓN FEMENINA

Feminin Inspiration Association
SKOLOR

SKOLOR

Neijing skolor i världen